Ντουέτα 🎤

Οι μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και οι σπάνιες στιγμές που αυτές συναντήθηκαν σε ένα τραγούδι.
▶ Πατήστε το play και «βάψτε τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε».